Elektrownie cieplne produkujące energię elektryczną z ciepła
ELEKTROWNIE
ELEKTROCIEPŁOWNIE
OZE
El. atomowe
El. gazowe
Regulator
Przesył
Dystrybucja
Organizacje
ENERGETYKÓW
INDEX
Organizacje
Portale
Uprawnienia
Adresy Uczelni
Wykłady
Literatura
Prawo
Statystyki
Linki
Fora
Firmy
Urządzenia
w energetyce
KOCIOŁ
TURBINA
KONDENSATOR
WYMIENNIK
Adresy Uczelni
Linie WN
Linie SN
Linie NN
HYDROGENERATOR
FOTOWOLTAIKA
Fora
WIATRAKI
		Elektrownie Zawodowe w Polsce.

Zdecydowana większość produkowanej w Polsce energii w energetyce zawodowej to energia elektryczna. Energię elektryczną produkuje się w elektrowniach. Gros energii produkuje się w elektrowniach węglowych, w których paliwami są węgiel kamienny i węgiel brunatny. Więcej elektrowni jest opalane węglem kamiennym, stąd też z tego paliwa produkujemy energii najwięcej. Kaloryczność węgla brunatnego jest zwykle sporo mniejsza na objętość niż węgla kamiennego, dlatego elektrownie opalane węglem brunatnym powstają w pobliżu kopalni tego węgla. Największą z elektrowni w Polsce, jest Elektrownia Bełchatów z grupy PGE. Jest to elektrownia opalana węglem brunatnym. Ciekawostką jest fakt że na po kopalnianych hałdach, powstała przy kopalni i elektrowni Bełchatów farma wiatrowa produkująca zieloną energię z wiatru. Jest to jednak jedynie niewielka produkcja uboczna. Z węgla brunatnego produkujemy energię elektryczną w Turku Koninie i Bogatyni. W pozostałych elektrowniach zawodowych paliwem jest raczej węgiel Kamienny. Ostatnio jednak następują zmiany i w części elektrowni opalanych dotąd węglem kamiennym powstają bloki w całości opalane biomasą, oraz paliwami odpadowymi. W części bloków węglowych opalanych dotąd jedynie węglem kamiennym, współspala się z nim także biomasę. Powodem są tzw Zielone świadectwa energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii - OZE, czyli promowane przez Komisję Europejską dotacje do energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W tabeli poniżej zawarto moce największych elektrowni w Polsce. Obok elektrowni węglowych i wodnych, ostatnio powstają coraz większe farmy wiatrowe, oraz rozpoczyna się inwestowanie w instalacje geotermalne, na razie produkujące jednak głównie ciepło. Mamy w Polsce pojedyncze przypadki elektrowni opalanych olejem - np przy rafinerii Płock, czy kotły - zwykle do podgrzewania ciepłej wody, opalane mazutem. Powstają pierwsze bloki z turbinami opalanymi gazem (tzw turbiny gazowe) i należy się spodziewać że w miarę postępów nad wydobyciem i zagospodarowaniem gazu łupkowego, oraz wzrostem płac w Polsce, elektrowni tych powstanie więcej. Obecnie nie ma po temu sprzyjających warunków, gdyż gaz w większości sprowadzany z Rosji jest zbyt drogi aby taka inwestycja zbilansowała się. Po roku 2020 ma w Polsce powstać pierwsza elektrownia Atomowa. Jak na razie nie podjęto jednak wiążących decyzji dotyczących procesu inwestowania, więc tymczasem można jedynie przewidywać możliwość jej budowy. Poniżej w tabeli podano moce istniejących w Polsce elektrowni, a na mapce do której ikona widnieje na górze strony można obejrzeć ich rozmieszczenie w Polsce.
Elektrownie bazujące na węglu kamiennym wytwarzają 56% energii elektrycznej. Część znajduje się w pobliżu miejscu wydobycia, na Górnym śląsku i w okolicy. Największe z nich to:
- Rybnik - 1670 MW
- Opole - 1490 MW
- Jaworzno - 1245 MW
- Łaziska Górne - 1155 MW
- Łagisza - 875 MW
- Siersza - 720 MW
- Skawina - 590 MW.
pracujące z dala od złóż węgla:
- Kozienice - 2880 MW
- Połaniec - 1600 MW
- Dolna Odra - 1752 MW
- Ostrołęka - 720 MW.
Elektrownie spalające węgiel brunatny wytwarzają 40,3% energii elektrycznej. Skupione są w pobliżu miejsc wydobycia węgla brunatnego:
- Bełchatów - 4440 MW
- Turów - 1800 MW
- Pątnów - 1600 MW
- Adamów - 600 MW
- Konin - 583 MW.
Tylko 3,7% energii elektrycznej wytwarzają elektrownie wodne i OZE. Nie są to elektrownie o dużej mocy. Największe z nich to elektrownie szczytowo-pompowe:
- Żarnowiec - 716 MW
- Porąbka Żar - 500 MW
- Żydowo - 150 MW.
Inne duże hydroelektrownie to:
- Włocławek - 162 MW
- Solina na Sanie - 200 MW.
Z ostatniej
chwili
Z POLSKI
Z POLSKI
ZE ŚWIATA
ZE ŚWIATA
Ważne dokumenty
PRAWO
ENERGETYCZNE
PRAWO
BUDOWLANE
PROTOKÓŁ
Z KIOTO
ZIELONA
KSIĘGA
mój adres